வெள்ளி, 17 அக்டோபர், 2014

உங்கள் பிறந்த தேதியும் அதிர்ஸ்ட ரத்தினமும்.

உங்கள் பிறந்த தேதியும் அதிர்ஸ்ட ரத்தினமும்.
(பொதுவான முறை 60% பலன் தரும்)


1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (சன் ஸ்டோன்) மாணிக்கம்.

2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (மூன் ஸ்டோன்) முத்து.
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (கோல்டன் டோபஸ்) கனகபுஷ்பரகம்.

4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (கார்னெட்) கோமேதகம்.

5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (பெரிடாட்) மரகத பச்சை.

6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (ஜெர்கான்) வைரம்.

7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (டைகர் ஐ) வைடூரியம்.

8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (டர்காயிஸ்) நீலபுஷ்பரகம்.

9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (ரெட் அகேட்) பவளம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக