வியாழன், 30 அக்டோபர், 2014

12 ராசி (லக்ன) காரர்கள் உணவு உண்ணும் விதம். (பொது பலனில் ஒரு சின்ன கற்ப்பனை)

12 ராசி (லக்ன) காரர்கள் உணவு உண்ணும் விதம்.
(பொது பலனில் ஒரு சின்ன கற்ப்பனை)


1) மேச ராசிகார்கள் உணவு சூடாகவும் சுவையாகவும் உண்ணுபவர்கள். வேகமாக உண்ணும் பழக்கம் உள்ளவர்கள். காரம், இனிப்பு, துவர்ப்பு சுவையுள்ள உணவை விரும்பி உண்பார்கள்.
2) ரிசப ராசிகார்கள் சுவையான அருசுவை உணவுகளை ரசித்து ருசித்து மெதுவாக உண்ணும் பழக்கம் உள்ளவர்கள். இனிப்பு, உவர்ப்பு சுவையுள்ள உணவை விரும்பி உண்பார்கள்.
3) மிதுனம் ராசிகாரர்கள் குடுப்பத்தோடு கூட்டாஞ்சோறு சாப்பிடும் பழக்கம் உள்ளவர்கள். சப்பிடும்போது டி.வி பார்த்துக் கொண்டோ (அ) படித்துக்கொண்டோ (அ) பேசிக்கொண்டோ உணவு உண்பார்கள். இனிப்பு, துவர்ப்பு சுவையுள்ள உணவை விரும்பி உண்பார்கள்.
4) கடகம் ராசிகார்கள் தனக்கு பிடித்த உணவை உயர்தரமாக வீட்டில் செய்து சூடாக உண்ண விரும்புவார்கள். சப்பிடும்பொது அதிகம் தண்ணீர் குடிப்பார்கள். கீரை, ஊறுகாய், காரம், இனிப்பு சுவையுள்ள உணவை விரும்பி உண்பார்கள்.
5) சிம்ம ராசிகாரர்கள் நிறைய பதார்தங்களுடன் உயர்தரமான உணவை சுவைக்காக உண்டு மகிழ்வார்கள். சப்பிடும்போது உணவை பாராட்டிக் கொண்டே உணவு உண்பார்கள். ஊறுகாய், கார சுவையுள்ள உணவை விரும்பி உண்பார்கள்.
6) கன்னி ராசிகாரர்கள் உணவு எவ்வளவு சுவையாக இருந்தலும் அளவாகதான் சாப்பிடுவார்கள். பெரும்பாலும் தனியாகவே சாப்பிடுவார்கள். இனிப்பு, உவர்ப்பு சுவையுள்ள உணவை விரும்பி உண்பார்கள்.
7) துலாம் ராசிகார்கள் உணவை வீணாக்க மட்டார்கள். பழைய உணவையும் பிரிஜ்ஜில் வைத்து சாப்பிடுபவர்கள். ஊறுகாய், காரம், இனிப்பு, துவர்ப்பு சுவையுள்ள உணவை விரும்பி உண்பார்கள்.
8) விருச்சக ராசிகார்கள் உணவுக்கு மரியாதை தருபவர்கள். உணவை பசிக்காக உண்ணுபவர்கள். தூய்மையான சூடான் உணவை உண்பார்கள். துவர்ப்பு சுவையுள்ள உணவை விரும்பி உண்பார்கள்.
9) தனுசு ராசிகாரர்கள் சுண்ட பசித்தபின் உணவு உண்ணும் பழக்கம் உள்ளவர்கள். வேகமாக மென்று உண்பவர்கள். உண்ணும் உணவில் காய், பழம், கீரை வகைகளை உண்டு உடலை பேணிக்கொள்வார்கள். கசப்பு, இனிப்பு சுவையுள்ள உணவை விரும்பி உண்பார்கள்.
10) மகர ராசிகாரர்கள் நன்கு மென்று உண்பார்கள். பசிக்காக உண்பவர்கள். ருசியை பார்க்க மாட்டர்கள். பழைய உணவையும் பிரிஜ்ஜில் வைத்து சாப்பிடுபவர்கள். கீரை, கசப்பு, சுவையுள்ள உணவை விரும்பி உண்பார்கள்.
11) கும்ப ராசிகாரர்கள் பல ஊர் உணவுகளை தேர்ந்தெடுத்து பிடித்ததை அதிகமாக சாப்பிடுபவர்கள். சாப்பிட்ட உடன் துங்கி ஓய்வெடுக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்கள். கசப்பு, இனிப்பு, சுவையுள்ள உணவை சமமாக உண்பார்கள்.
10) மீன ராசிகாரர்கள் நினைத்த நேரத்தில் நினைத்த உணவை சூடாக சாப்பிடும் பழக்கம் உள்ளவர். அல்சர் நோயிக்கு சொந்தகாரர். (நேரம் தவறாமல் சப்பிடுவது நல்லது)வேகமாக உண்ணும் பழக்கம் உள்ளவர்கள். காரம், இனிப்பு, துவர்ப்பு சுவையுள்ள உணவை விரும்பி உண்பார்கள்.
சேற்றில் உழவன் கால் வைக்காவிட்டால்
நாம் உணவில் கை வைக்க முடியாது.
உழவு தொழில் செய்து நாட்டைக் காக்கும் உழவர் தம் குடுப்பத்தை வாழ்த்துவோம்.
மகத்துவம் பொருந்திய உணவை வீனாக்காமல் இருப்போம்.
வெற்றி+மகிழ்ச்சி நமதே !!
வாழ்க வளமுடன் !!!
AstroMarichetty

புதன், 29 அக்டோபர், 2014

ஜோதிடம் அறிவியலே
5-5-2004 உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு

Supreme Court Of India
JUDGEMENT INFORMATION SYSTEM


CASE NO.:
Appeal (civil)  5886 of 2002

PETITIONER:
P.M. Bhargava&Ors.

RESPONDENT:
University Grants Commission &Anr.

DATE OF JUDGMENT: 05/05/2004

BENCH:
CJI & G.P. Mathur.

JUDGMENT:
JUDGMENT


G.P. MATHUR, J.


1.            The introduction of "JyotirVigyan",  (science of astrology) as a
course of study by the University Grants Commission is subject matter of
challenge in the present appeal which has been preferred by special leave
against the judgment and order dated April 27, 2001 of High Court of
Andhra Pradesh.

2.            A writ petition by way of public interest litigation was filed in the
High Court of  Andhra Pradesh praying that a writ of mandamus be issued
commanding the University Grants Commission  not to start and give any
funds for Graduate and Post-Graduate Courses (BSc. and M.Sc.) in Jyotir
Vigyan.  The petition was preferred by  Dr. P.M. Bhargava  who was
founder Director of  Centre for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad
and had received many awards including "Padma Bhushan" in the year 1986
for his research, work and contribution to science.  The other petitioners
were Prof. K. Subash Chandra Reddy who was Head of Department of
Political Science, Osmania University, and Mrs. ChandanaChakrabarti who
is a writer and consultant.  It was pleaded in the writ petition that the
University Grants Commission (for short 'the UGC') had taken a decision to
start and give grants for Graduate and Post Graduate (B.Sc. and M.Sc.)
courses in Vedic Astrology called "JyotirVigyan" from the year 2001
onwards in various Universities and for teaching such a course posts of one
Professor, one Reader, two Lecturers, one Library Attendant and one
Computer Operator shall be created for which a non-recurring grant of Rs.15
lakhs shall be given to the said department in the Universities.  Thus the total
expenditure which will be required in starting the course in various
universities would run into several crores.  The course in Vedic Astrology
cannot be termed as a course of scientific study as astrology had never been
regarded as a science.  Science is defined as knowledge acquired through the
use of the scientific methods and the attributes of such knowledge include
fallibility, verifiability and repeatability.  Scientific truths are not dependant
on whims and fancies of individuals.  That apart science is international and
if and when differences of opinion arise, scientists all over the world work
honestly and diligently to resolve them. Astrology can not be regarded as a
science, as it lacks the above mentioned features.  It has never been
supported by any scientific research or study conducted according to
stringent scientific procedure.  It was further averred that the proposal to
introduce "JyotirVigyan" is a clear attempt on the part of  the respondents to
saffronise education and of thrusting their hidden agenda of imposing Hindu
values in higher education.  It was also pleaded that research in the fields of
pure science was being affected for want of funds and therefore there was no
justification in spending huge amounts on a pseudo-science called Vedic
Astrology which is a giant leap backwards.

4.            The High Court after taking note of the meaning and other attributes
of Astrology held that Astrology is a subject which according to opinion of
the experts require pursuit of further studies. It was a policy decision and
while exercising power of judicial review under Article 226 of the
Constitution, the High Court  would not interfere with the aforesaid policy
decision of the UGC to start a course in "JyotirVigyan".  The High Court
was also of the opinion  that the averments made in the writ petition and the
relief sought showed that the UGC had not taken any final decision in the
matter and therefore it should not interfere at this stage.  The writ petition
was accordingly dismissed summarily as not maintainable. 

5.            Shri Shanti Bhushan, learned senior counsel for the appellants has
submitted that Vedic Astrology is not a science and cannot be introduced in
University curriculum as a scientific subject.  Science is attributed with
provable knowledge than with beliefs or opinions and it is defined as a
branch of study which is concerned either with a concerned body of
demonstrated truths or with observed facts systematically classified and
more or less colligated by being brought under general laws, and which
includes trustworthy methods for discovery of new truth within its domain. 
For a field to be science the knowledge must be acquired through the use of
scientific methods and should have attributes like verifiability, fallibility and
repeatability.  If tested against these accepted and essential attributes of
science, Vedic Astrology will unarguably fail on most, if not all, parameters 
mentioned above.  Learned counsel has also submitted that the scientific
community all over India has unanimously protested against the introduction
of Vedic Astrology as a scientific stream of study in Universities.  An appeal
signed by a large number of  reputed members of Indian Scientific
Community and others against the decision of the  respondents to start
courses of Vedic Astrology was sent to the UGC wherein the impugned
decision of UGC was termed as a giant leap backwards, undermining
whatever scientific credibility the country has so far achieved.  It has also
been urged that the decision to introduce Vedic Astrology would erode and
negate Article 51A of the Constitution which entrusts a fundamental duty
upon the citizens  of the country to develop a scientific temper, humanism
and spirit of enquiry and reform.  The  teaching of  Vedic Astrology will go
diametrically against fundamental duties as enshrined in the Constitution. 
Lastly, it has been urged that the attempt of the respondents to introduce
courses of Vedic Astrology in the Universities is malafide and it amounts to
saffronising education.

6.            In support of his submission Shri Shanti Bhushan has referred two
passages from 68 American Jurisprudence 2d paragraphs 343-345 which
read as under:
"343.  Constitutional implications of teaching creationism
and evolution: Legislation forbidding the teaching in public
schools of the Darwinian theory of evolution has been found to
constitute an impermissible state endorsement of a particular
religious viewpoint.  The mandated teaching of evolution as a
major theme of science is not a violation of the Establishment
Clause since evolution is not religion.  The allegedly religious
aspects of evolution theory have been ruled too insubstantial to
make its teaching an establishment clause violation, particularly
in the absence of any official policy regarding evolution.

                Teaching or using books referring to evolution has been
found not to violate the free exercise rights of persons believing
in the literal truth of the Biblical story of creation, since the
mere exposure to objectionable ideas, without governmental
compulsion to affirm or deny a religious belief is insufficient to
support a free exercise complaint.

                A state statute, providing that the public schools are not
required to teach either the theory of  evolution or "creation
science", but that if either one is taught, the other must also be
taught, advances a religious doctrine in violation of the First
Amendment's establishment of religion clause,  where state
officials charged with implementing the statute fail to identify a
clear secular purpose for it.  Even though the statute's stated
purpose is to protect academic freedom, it violates the
establishment clause where the evidence shows that the statute
is primarily designed either to promote a particular religious
tenet or to prohibit the teaching of a scientific theory disfavored
by certain religious sects.

344.        Wearing of religious garb by teachers :  According to
some decisions, the wearing by teachers in the public schools of
clothing distinctive of some religious order is violative of a
constitutional provision forbidding the use of public money in
support of any school or institution in which any sectarian
doctrine is taught or forbidding sectarianism in public schools. 
And it has been held that the prohibition of the wearing of any
sectarian costume, either by regulation or statute is valid.  On
the other hand, other decisions hold that the mere wearing of
religious garb by teachers, where there is no attempt to give
instruction in religious or sectarian subjects, is not violative of
any constitutional provision, and that absent a prohibiting
statute or regulation, religious garb may be worn by teachers in
public schools.345.            Use of school as place of worship or for religious
purposes, generally

Neither Congress nor the Supreme Court has seen fit to require
a school district to open its doors to nonstudents who wish to
use school facilities for the purpose of conducting religious
activities within a school.  If the intended use of school
facilities is not required or authorized by statute, there is no
constitutional right to such use where  a school district has not,
by policy or practice, permitted a similar use in the past. 
However, where a school district denies an organisation the use
of its facilities for a religious purpose, having permitted other
religious uses of school property in the past, the denial may be
viewed as lacking viewpoint-neutrality, and may therefore be
deemed unconstitutional.

                It has been stated that the power of school authorities to
prohibit the use of a schoolhouse for religious worship is well-
recognized.  Some statutes authorising or providing for the
authorization of the use of public school premises for nonschool
purposes, but not specifically permitting religious meetings or
utilizations, have been construed by the courts as providing
authority for the use of the school building as a place for
holding church or other religious meetings at times when the
school is not in session.

                In most cases in which persons applying to use a public
school building during nonschooltime for the holding of church
services or some other religious meeting have contested the
legality of the school authorities refusal to permit the particular
use of the school premises, the courts have found that the
school authorities acted lawfully in refusing the application.

                An agreement entered by school officials to lease a high
school auditorium during noninstructional hours to a
nondenominational student study group for the purpose of
conducting a baccalaureate service featuring religious speakers
does not violate the Establishment Clause, where :

?              the school board maintains an "open forum" policy toward
all civic, private, and student groups, both religious and
nonreligious, which seek to use its facilities during
noninstructional hours;

?              allowing the service to occur in the school auditorium
would not have the primary effect of advancing religion,
particularly since the school board had already formally
and publicly dissociated itself from the baccalaureate
service and refused to lend any financial support to the
sponsoring group, and faculty and board members, while
invited to attend, would not be involved in any aspect of
the service either in their official or personal capacities;
and

?              the school board would have a minimal role in custodial
oversight of the service.

Under the federal Equal Access Act, a school which
provides a limited open forum by allowing noncurriculum-
related student groups to meet on school premises during
noninstructional time cannot discriminate among groups on the
basis of the content of speech.   A public high school violates
the Equal Access Act by denying students permission to form a
Christian club which would meet on school premises during
noninstructional time for purposes of Bible study, where the
school's existing student groups include a number which are
noncurriculum related.


Learned counsel has  also placed reliance on a decision of US
Supreme Court in Susan Epperson et al., v. State of Arkansas and the
summary of the decision as reported in 21 L Ed 2d 228 is being reproduced
below :.
                "A public school biology teacher in Arkansas, faced with
the dilemma that if she used a new textbook she would
presumably teach a chapter therein on the Darwinian theory of
evolution and thus be subject to dismissal for committing a
criminal offence in violation of the Arkansas statute prohibiting
any teacher in the state schools from teaching such theory,
instituted an action in the state Chancery Court seeking a
declaration that such statute was void and enjoining the state
officials from dismissing her for violation of the statute.   A
parent of children attending the public schools intervened in
support of the action.   The Chancery Court held that the statute
violated the Fourteenth Amendment to the United States
Constitution, but on appeal the Supreme Court of Arkansas
reversed, sustaining the statute as an exercise of the state's
power to specify the curriculum in public schools, while
expressing no opinion on whether the statute prohibited any
explanation of the theory of evolution or merely prohibited
teaching that the theory was true.  (242 Ark 922, 416 SW2d
322)

                On appeal, the United States Supreme Court reversed.  
In an opinion by FORTAS, J., it was held, expressing the views
of seven members of the court, that the statute was contrary to
the mandate of the First, and in violation of the Fourteenth
Amendment, as conflicting with the constitutional prohibition
of state laws respecting an establishment of religion or
prohibiting the free exercise thereof.

                BLACK, J., concurred in the result, but expressed the
view that it was doubtful whether the case presented a
justiciable controversy, and that, assuming that it did, either the
statute should be struck down as too vague to enforce, or the
case should be remanded to the Arkansas Supreme Court for
clarification of its holding and opinion.

                HARLAN, J., concurred in the result and in so much of
the court's opinion as held that the statute constituted an
"establishment of religion" forbidden to the states by the
Fourteenth Amendment, but disapproved, as obscuring the
holding, the court's extended discussion of the issues of
vagueness and freedom of speech despite its conclusion that it
was unnecessary to decide such issues.

                STEWART, J.,  concurred in the result, expressing the
view that the statute was so vague as to be invalid under the
Fourteenth Amendment."


7.    On the strength of the above mentioned authorities it has been
vehemently contended that teaching of "JyotirVigyan" would saffronise the
education as it is not a scientific study but something peculiar to Hindus and
associated with Hindu religion and, therefore, it will erode the concept of
secularism which is the basic feature of the Constitution.

8.            A counter-affidavit on behalf of the UGC has been filed in this Court. 
It is averred therein that under the University Grants Commission Act, 1956,
the UGC has been entrusted with the  duty, inter alia, to recommend
measures for the improvement of university education. The decision in
relation to academic matters are arrived at collectively by the Commission,
which is a multi-member body established under Section 5 of the said Act. 
The members include persons, who are teachers in universities and also
others who are experienced and knowledgeable in various other fields.  The
purpose of university education is multi-directional, its object is to provide
structured instruction in all subjects of relevance and interests.  In a country
like India, there are various subjects in which instructions need to be
imparted in a structured manner in view of the relevance of these subjects to
society.   For example, various forms of medicines and treatments, which are
not prevalent in the western world, such as 'ayurvedic', 'unani' and 'tibia'
systems, are also parts of medical education in India.     Indian wisdom, for
example, encompasses things, such as belief in rebirth and cosmic existence. 
Mysteries of nature have not been fully fathomed by the human mind and
therefore it would not be proper to denounce any such belief as being utterly
unworthy of recognition.  It is submitted that education and instruction
should, in a liberal and pluralistic society, must accommodate as far as
possible all points of view and provide for all sections of society.  In fact a
number of National dailies and magazines carry astrological columns as a
regular feature, which are read by large number of people with interest.

9.            The counter-affidavit of UGC also gives details regarding various
steps which were taken by the Commission before taking a final decision for
introducing 'JyotirVigyan' as a part of graduation, post-graduation and
Ph.D. courses and they are as under:
(i)            This matter was first mooted on  June 16, 2000.
(ii)           On August 14, 2000, the Chairman, UGC, constituted a nine member
Expert Committee to report and recommend on the subject of opening
of 'Vedic Astrology' at the select universities.  The expert committee
held its meetings and discussed the matter with different bodies and
persons.
(iii)          On January 10, 2001, at its first meeting the Expert Committee
recommended opening of the departments of "JyotirVigyan" instead
of 'Vedic Astrology' in universities for course studies and research
leading to the award of  certificate, diploma, degrees  both in
undergraduate and post-graduate and Ph.D.
(iv)         After the expert committee examined the matter, it placed a set of
proposed guidelines, which were adopted by the Commission on 
January 25, 2001.
(v)          On February 23, 2001, proposals were invited from the various
universities on the basis of these guidelines for setting up of
departments of 'JyotirVigyan' for providing teaching and training in
the subject leading to certificate, diploma, undergraduate, post-
graduate and Ph.D. degrees.  The universities were requested to
submit their proposals as per the guidelines, latest by March 15, 2001. 
The last date was later on extended to May 5, 2001.
(vi)         On June 13, 2001, the second meeting of the Expert Committee
examined the proposals received from 41 universities for opening of
departments of JyotirVigyan to conduct the degree courses in Jyotir
Vigyan.  The proposals came from 16 States of the country.  The
Committee recommended that the independent departments be created
to conduct degree courses in 'JyotirVigyan' only in 20 out of 41
universities who had applied for it.
(vii)        On June 27, 2001, the Commission at its 397th meeting, approved the
recommendations of the Expert Committee and decided that the
independent departments of 'JyotirVigyan' be created at 20 selected
universities to conduct the courses leading to award of B.A./B.A.
(Hons.)/M.A./Ph.D. degrees in 'JyotirVigyan'.  The Commission also
decided that the aforesaid selected universities be allowed to frame the
required syllabus for respective B.A. and M.A. degree courses in
'JyotirVigyan' and while doing so, they may prefer to include among
other subjects - Astronomy, Cosmology and Mathematics etc. besides
'JyotirVigyan' as the main subject.
(viii)       On July 21, 2001, the selected 20 universities were communicated the
decision of the Commission for opening of an independent department
of 'JyotirVigyan' in their universities for conducting courses leading
to award of B.A./B.A. (Hons.) M.A. and Ph.D. degrees in 'Jyotir
Vigyan'.

             In pars 14 to 19 of the counter-affidavit details of the various other
courses introduced by UGC have been given which were hitherto not being
taught as conventional subjects like Functional Hindi, Functional Sanskrit,
Functional English, Tourism and Travel Management, Agro Services,
namely, Animal Farming, Forestry & Wildlife Management, Soil
Conservation & Water Management, Hill Agriculture, Non-Conventional
Energy Sources, Dryland Agriculture, Rural Handicrafts, Gemology &
Jewelry  Designing, Cosmetology etc.  It is also averred that UGC is
processing to introduce certain other subjects in degree courses in selected
universities like B.Sc./M.Sc. in Electronic Media, Clinical Nutrition and
Dietetics, Water harvesting and Oceanography etc.

10.          Before dealing with the contentions raised it will be useful to
understand the meaning of the word 'Astrology' as given in various
dictionaries.
                "The science or doctrine of stars, and formerly often used
as equivalent to astronomy, but now restricted in meaning to the
pseudo science which claims to foretell the future by studying
the supposed influence of the relative positions of the moon,
sun and stars on human affairs [Webster's New International
dictionary]

                Either a science or a pseudo science, astrology  the
forecasting of earthly and human events by means of observing
and interpreting the fixed stars, the sun, the moon and the
planets has exerted a sometimes extensive and a sometimes
peripheral influence in many civilizations, both ancient and
modern.  As a science, astrology has been utilized to predict or
affect the destinies in individuals, groups or nations by means
of what is believed to be a correct understanding of the
influence of the planets and stars on earthly affairs.  As a
pseudo science, astrology is considered to be diametrically
opposed to the findings and theories of modern Western
science.[Encyclopedia Britannica (2nd edition)]"

11.          According to the above mentioned standard books Astrology is a
science which claims to foretell the future or make predictions by studying
the supposed influence of the relative positions of the moon, sun, planets and
other stars on human affairs.  It, therefore, requires study of celestial bodies,
of their positions, magnitudes, motions, and distances, etc.   Astronomy is a
pure science.  It was studied as a subject in ancient India and India has
produced great astronomers, long before anyone in the western world
studied it as a subject.  Since Astrology is partly based upon study of
movement of sun, earth, planets and other celestial bodies, it is a study of
science at least to some extent.

12.          The Counter-affidavit filed on behalf of the UGC shows that the UGC
constituted a nine-member Committee which after discussion and
deliberations recommended opening of the departments of "JyotirVigyan"
in universities for award of degrees. The Committee has recommended to
create such courses only in 20 out of 41 universities which had applied for
the same and the degree which would be awarded will be 
B.A./B.A.(Hons.)/M.A./Ph.D.  The decision to start the course has been
taken by an  expert body constituted by the UGC.  The courts are not expert
in academic matters and it is not for them to decide as what course should be
taught in university and what should be their curriculum.  This caution was
sounded in University of Mysore v. GovindaRao AIR 1965 SC 491 wherein
Gajendragadkar,J. (as His Lordship then was) speaking for the Constitution
Bench held that it would normally be wise and safe for the courts to leave
the decisions of academic matters to experts who are more familiar with the
problems they face than the courts generally can be.  In this case challenge
was made to certain appointments and the Bench held that what the High
Court should consider is whether the appointment made by the Chancellor
on the recommendation of the Board had contravened any statutory or
binding rule or ordinance, and in doing so, the High Court should show due
regard to the opinion expressed by the Board and its recommendations on
which the Chancellor has acted.  This principle was reiterated in  J.P.
Kulshreshtha v. Chancellor, Allahabad University 1980 (3) SCC 418
wherein it was held as under:
                "While there is no absolute ban, it is a rule of prudence
that courts should hesitate to dislodge decisions of academic
bodies.  But university organs, for that matter any authority in
our system are bound by the rule of law and cannot be law unto
themselves.  If the Chancellor or any other authority lesser in
level decides an academic matter or an educational question, the
court keeps its hands off; but where a provision of law has to be
read and understood, it is not fair to keep the court out."         

                The above mentioned principle has been consistently followed by this
Court and it is not necessary to burden this judgment by giving references of
those cases.

13.          The appellants do not allege breach of any statutory provision, rule or
regulation.  Their complaint is that the inclusion of JyotirVigyan as a course
of study in the university is wrong as the accuracy or correctness of  the
subject, namely JyotirVigyan has not been established by the scientific tests
or experiments.  The precise question as to whether JyotirVigyan should be
included as a course of study having been considered and examined by an
Expert Body of UGC and they having recommended for including the said
course for study and award of degree in universities, it will not be proper for
this Court to interfere with the aforesaid decision specially when no
violation of any statutory provisions is demonstrated.

14.          We are unable to accept the contention of the learned counsel for the
appellants that the prescription of JyotirVigyan as a course of study has the
effect of saffronising education  or that it in any manner militates against the
concept of secularism which is part of the basic structure of the Constitution
and is essential for the governance of the country.

15.          In DAV College v. State of Punjab 1971 (2) SCC 269, challenge was
made to certain provisions of  Guru Nanak University Amritsar Act (Act 21
of 1969) which made a  provision for study and research on the life and
teachings of Guru Nanak and their cultural and religious impact in the
context of national and world civilisations on the ground that such a
provision would propagate Sikh religion and would violate the rights of the
writ petitioners therein guaranteed under Article 30(1) of the Constitution. 
Violation of  Articles 14 and 19(1)(C) was also pleaded.  The Constitution
Bench repelled the challenge in the context of section 4(2) of the relevant
Act  which provided for study and research on the life and teachings of Guru
Nanak  and it was held as under:
                "Religious instruction is that which is imparted for
inculcating the tenets, the rituals, the observances, ceremonies
and modes of worship of a particular sect or denomination.  To
provide for academic study of life and teaching or the
philosophy and culture of any great saint of India in relation to
or the impact on the Indian and world civilizations cannot be
considered as making provision for religious instructions."

                In  Santosh Kumar v. Secretary, Ministry of Human Resources (1994)
6 SCC 579 it was held that teaching of Sanskrit alone as an elective subject
can in no way be regarded as against secularism.  The decision of the United
States Supreme Court cited by learned counsel for the appellants can hardly
have any application here as teaching of 'JyotirVigyan' can under no
circumstances be equated with teaching of any particular religion.  We are,
therefore, of the opinion that the challenge made to the inclusion of Jyotir
Vigyan as a course of study on the ground that the same will violate or
impinge upon the concept of secularism enshrined in the Constitution has
therefore no merit and must  be rejected.

16.          A similar challenge to the inclusion of 'JyotirVigyan' as a course of
study was made by one Dr. K. Natarajan by filing WP no. 13540 of 2001
(Dr. K. Natarajan v.Union  of  India)  before  the  Madras  High  Court. 
Mr. Justice F.M. Ibrahim Kalifulla who heard the writ petition held  that the
very purpose of  imparting education is to gain knowledge and therefore
there should be every scope for making a study on very many subjects in
order to enrich ones craving for knowledge.  Any such attempt from any
quarters in furtherance of that pursuit should not be stultified.  The learned
Judge further held that it was for the pupil concerned to select any particular
field or subject in furtherance of his future career, and merely because the
subject has got its basis or origin traceable to some cult, it cannot be held
that the same would only result in propagation  of a particular religion. On
these findings the writ petition was dismissed.  We are in agreement with the
view taken by the Madras High Court. 

17.          For the reasons discussed above, the appeal lacks merit and hereby
dismissed with costs.Dismissing the appeal, the Court HELD: 1. Astrology is a science, which claims to foretell the future or make predictions by studying the supposed influence of the relative positions of the moon, sun, planets and other stars on human affairs. It, therefore, requires study of celestial bodies, of their positions, magnitudes, motions, and distances, etc. Astronomy is a pure science. It was studied as a subject in ancient India and India has produced great astronomers, long before anyone in the western world studied it as a subject. Since Astrology is partly based upon the study of movement of sun, earth, planets and other celestial bodies, it is a study of science at least to some extent. [198-F-G] Webster's International Dictionary and Encyclopedia Britannica, 2nd Edn., referred to. 2. Courts are not experts in academic matters and it is not for them to decide as what course should be taught in university and what should be their curriculum. [199-B] University of Mysore v. GovindaRao, AIR (1965) SC 491 and J.P. Kulshreshtha v. Chancellor, Allahabad University, [1980] 3 SCC 418, relied on. 3. The precise question as to whether `JyotirVigyan' should be included as a course of study having been considered and examined by an Expert Body of the UGC and they having recommended for incfuding the said course for study and award of degree in universities, it will not be proper for this Court to interfere with the aforesaid decision specially when no violation of any statutory provisions is demonstrated. [200-A-B] 4. It is not possible to accept the appellants' contention that the prescription of `JyotirVigyan' as a course of study has the effect of saffronising the education or that it in any manner militates against the concept of secularism which is a part of the basic structure of the Constitution and is essential for the governance of the country. [200-B-C] DAY College v. State of Punjab, [1971] 2 SCC 269 and Santosh Kumar v. Secretary Ministry of Human Resources, [1994] 6 SCC 579, relied on. Dr. K. Natarajan v. Union of India, (WP No. 13540 of 2001) (Mad.), approved. Susan Epperson v. State of Arkansas, 21 L Ed 2d 228, referred to. CIVIL APPELLATE JURISDICTION : Civil Appeal No. 5886 of 2002.


செவ்வாய், 28 அக்டோபர், 2014

அஷ்டோத்ரி தெசா கணிதம்


ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் பலன் நடக்கும் காலத்தை நிர்ணைக்கும் திசா புக்தி முறைகள் 36 க்கு மேல் உள்ளது. இன்று அதிகம் புழக்கத்தில் உள்ளது வம்சோத்திரி தசா. அழிந்து போன திசா புக்தி முறைதான் இந்த அஷ்டோத்ரி தெசா கணிதம்.அஷ்டோத்ரி அல்லது அஷ்டோத்ரன் என்றால் 108 என்று அர்த்தம். ஆகவே இதில் மொத்தம் 108 வருடங்கள் கொண்டு கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் 8 கிரகங்கள் தான் இடம் பெற்று உள்ளன. கேது இடம் பெறவில்லை.  (ஏனெனில் ராகு, கேது சம சப்தம விளைவை ஏற்படுத்துபவை.) 
28 நட்சத்திரங்கள் (அபிஜித் உட்பட) இடம் பெற்று உள்ளன. கீழ்கண்ட வரிசை படி நடைபெறும். இது ஒரு பழமையான திசா புக்தி முறை.


                  நட்ச்த்திரங்கள் - திசா நாதர்கள் - தெசா வருடம்


1) கிருத்திகை, ரோகிணி, மிருகசீரிடம் ஆகிய 3 நட்ச்த்திரங்களுக்கு
                                   சுக்கிரன் தெசா வருடம் 21

2) திருவாதிரை, புனர்பூசம், பூசம், ஆயில்யம் ஆகிய 4 நட்ச்த்திரங்களுக்கு                                                சூரியன் தெசா வருடம் 6

3) மகம், பூரம், உத்திரம் ஆகிய 3 நட்ச்த்திரங்களுக்கு
                                   சந்திரன் தெசா வருடம் 15

4) அஷ்தம், சித்திரை, சுவாதி, விசாகம் ஆகிய 4 நட்ச்த்திரங்களுக்கு
                                   செவ்வாய் தெசா வருடம் 8

5) அனுசம், கேட்டை, மூலம் ஆகிய 3 நட்ச்த்திரங்களுக்கு
                                   புதன் தெசா வருடம் 17

6) பூராடம், உத்திராடம், அபிஜித், திருஓணம் ஆகிய 4 நட்ச்த்திரங்களுக்கு
                                   சனி தெசா வருடம் 10

7) அவிட்டம், சதயம், பூரட்டாதி ஆகிய 3 நட்ச்த்திரங்களுக்கு
                                   குரு தெசா வருடம் 19

8) உத்திரட்டாதி, ரேவதி, அசுவனி, பரணி ஆகிய 4 நட்ச்த்திரங்களுக்கு
                                   ராகு தெசா வருடம் 12

                                                        ஆக மொத்தம் 108 வருடங்கள்.

இதில் ஒன்றை கவனியுங்கள்
சுப கிரகங்களான சுக்கிரன், புதன், குரு,சந்திரன், ஆகியோருக்கு தலா 3 நட்ச்த்திரங்களும்,
அசுப கிரகங்களான சூரியன், செவ்வாய், சனி, ராகு ஆகியோருக்கு தலா 4 நட்ச்த்திரங்களும் தந்துள்ளனை.
அதேபோல் சுப கிரகங்களுக்கு தெசா வருடம் அதிகமாக்வும், அசுப கிரகங்களுக்கு தெசா வருடம் குறைவாகவும் தந்து சமன் செய்து உள்ளனர்.

திசா மற்றும் புக்தி கீழ்கண்ட வரிசை கிரமத்திலேயே நடக்கும். 
                                  1) சுக்கிரன்
                                  2) சூரியன்
                                  3) சந்திரன்
                                  4) செவ்வாய்
                                  5) புதன்
                                  6) சனி
                                  7) குரு
                                  8) ராகு


திசா புக்தி கணிப்பதும் வம்சோத்ரி முறையில் நட்சத்திர செல்போக இருப்பை வைத்து கண்டறிய வேண்டும். திசா புக்தி பலங்கள் வம்சோத்திரி முறையிலேயே சொல்லப்பட்டுள்ளது.

புக்தியை பிரிக்கும்போது = (திசா நாதன் வருடம் * புத்தி நாதன் வருடம்) / 108 என கண்டறியவும்.
உதாரணம் சுக்கிரன் திசா சூரியன் புக்தி காலம் = (21*6) / 108 = 1.1666666666666666666666666666667 = 1 வருடம் 2 மாதம் 0 நாள்


அபிஜித் நட்சத்திரம்

ஜோதிடத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் 28 நட்சத்திரங்கள் வழக்கத்தில் இருந்து இருக்கிறது. வம்சோத்திரி தேசா கணிதத்திற்கு பிறகு 27 நட்சத்திரங்களாக சுருக்கப்பட்டு விட்டது.
அபிஜித் நட்சத்திரம் மகர ராசியில் அதாவது உச்சிராசியில் உத்திராடம் நட்சத்திரத்தின் கடைசி நான்கில் ஒருபங்கும் திருஒணம் நட்சத்திரத்தின் முதல் பதினைந்தில் ஒரு பங்கும் அபிஜித் நட்சத்திரம் ஆகும். (அதாவது மகராசி 276.40.00 பாகைமுதல் 280.53.20 பாகை வரை)
(ஒரு நட்சத்திரத்தின் தொராய நாழிகை 60 எனும்போது உத்திராடத்தின் இறுதி 15 நாழிகைகளையும், அதனை அடுத்துள்ள திருவோணத்தின் முதல் 4 நாழிகைகளையும் உள்ளடக்கிய மொத்தம் 19 நாழிகைகளும் அபிஜித் நட்சத்திரம் ஆகும்)

உத்திராடம் முடியும் பாகை = 280.00 பாகை
உத்திராடத்தின் நன்கில் ஒரு பங்கு = 3.20 பாகை
திருஒணத்தின் 15ல் ஒரு பங்கு = 0.53.20 பாகை
அபிஜித் நட்சத்திர மொத்த பாகை = 4.13.20 பாகை
அபிஜித் நட்சத்திரம் = 276.40.00 பாகைமுதல் 280.53.20 பாகை வரை.

(குறிப்பு : ஒருசில நூல்களில் உத்திராடம் 4ம் பாதமும் + திருஒணம் 1 ம் பாதமும் அபிஜித் என்றும்,
மேலும் ஒருசில நூல்களில் உத்திராடம் 3,4ம் பாதமும் + திருஒணம் 1,2 ம் பாதமும் அபிஜித் என்றும்,
இன்னும் ஒருசில நூல்களில் உத்திராடம் முடிவில் 5 நாழிகையும், திருஒணத்தின் ஆரம்பத்தில் உள்ள் 4 நாழிகை 4 வினாடியும் சேர்ந்த 9 நாழிகை 4 வினாடி அபிஜித் என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது.)


தெரிந்ததைக் கொண்டு ஆரம்பிப்போம்.
தெரியாததை தெரிந்துக் கொள்வோம்.
வெற்றி நமதே !
வாழ்க வளமுடன் !

பிடித்தால் like and share பன்னவும்.

சனி, 18 அக்டோபர், 2014

12 ராசி (லக்ன) காரர்கள் எப்படி தீபாவளி கொண்டாடுவார்கள். (ஒரு சின்ன கற்பனை)

12 ராசி (லக்ன) காரர்கள் எப்படி தீபாவளி கொண்டாடுவார்கள்.
(ஒரு சின்ன கற்பனை)1) மேச ராசிகார்கள்  : 
தைரியாமாக மற்றவரை திட்டிக்கொண்டே கூட்டமாக உடன் இருப்பவருடன் சண்டை போட்டுக்கொண்டே தீபாவளி பட்டாசு வெடிப்பார்கள். 


2) விருச்சக ராசிகார்கள் : 
கூட்டத்த கூட்டி சாகசத்திற்காக ஆபத்தான முறையில் (வாய்ல கடிச்சி வெடிக்கிறது, கைல புடிச்சி வெடிக்கிறது  இப்படி) பட்டாசு வெடித்து வீரத்தை காட்டுவார்கள். 

3) ரிசப ராசிகார்கள்  : 
தனது புத்தாடை மினுக்கோடு என்னிடம் இவ்வளவு வகை பட்டாசு இருக்கிறது என காட்டிக் கொண்டு ஒன் பை ஒன்னா ரசனையோடு வெடிப்பார்கள்.
சுவையான உணவுக்கு முக்கியத்துவம் தருவங்க. 

4) துலாம் ராசிகார்கள் : 
மத்தவங்க வெடிக்கறத பார்த்து சந்தோசபடுவாங்க, பட்டாசு கடை வச்சிருப்பங்க (வியாபாரி யாஸ்சே). மனசு திருப்திக்காக, மத்தவங்களுக்காக கொஞ்சமா வெடிப்பார்கள். 
5) கடகம்  ராசிகார்கள் : 
குடுப்பத்தோடு சந்தோசமா வீட்டுக்கு உள்ளும் வெளியும் பட்டாசு வெடிப்பார்கள். உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் தருவாங்க.

6) சிம்ம ராசிகாரர்கள் : 
ஊருக்கே தெரிவதுபோல 1000, 2000, 5000, 10000 வாலா வெடி வெடித்து மற்றவரை கவர்வார்கள். இன்ப சுற்றுலாவுக்கு முக்கியத்துவம் தருவாங்க.


7) மிதுனம் ராசிகாரர்கள்:  உடன்பிறப்போடோ மனைவியோடோ இரட்டையாராக வித்தியாசமான பட்டாசு வெடிப்பார்கள். டிவி புரோக்ராமுக்கு  முக்கியத்துவம் தருவாங்க. பீச் சினிமானு போக விருப்ப படுவாங்க.8) கன்னி ராசிகாரர்கள் : 
பாதுகாப்பாக சின்ன வெடிகளை வெளியே தெரியாம சைலண்ட்டா வெடிப்பாங்க. மத்தவங்க விருப்பத்த நிறைவேத்துறதுக்கு முக்கியத்துவம் தருவாங்க.9) தனுசு ராசிகாரர்கள் : 
கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்து அல்லது சாமி கும்புட்டுட்டு விளக்கு ஏத்தி பயபக்தியோட  பட்டாசு வெடிப்பார்கள். கோவில் சுற்றுலாவுக்கு முக்கியத்துவம் தருவாங்க.

10) மீன ராசிகாரர்கள் :
மத்தவங்க தூங்குற நேரத்துல பட்டாசு வெடிச்சி டிஸ்டப் பண்ணுவாங்க. வெளியூர் பிரயாணத்துக்கு முக்கியத்துவம் தருவாங்க.

11) மகர ராசிகாரர்கள் :
பட்டாசு எந்த தொழிற்சாலையில எப்படி செஞ்சி இருப்பங்கனு உழைப்பாளிய கெளரவமா நெனச்சிகிட்டே வெடிப்பாங்க.

12) கும்ப ராசிகாரர்கள் :
 இந்த பட்டாசுக்கு இவ்வளவு செலவு பன்னுறதுக்கு செமிச்சா எவ்வளவு லாபமுன்னு நெனச்சிகிட்டே வெடிப்பாங்க.  


தீபாவளியை பாதுகாப்போடு பாதுகாப்பாக கொண்டாடி மகிழுங்கள், குழந்தைகளை பெரியோர்கள் மேற்பார்வையில் பட்டாசை வெடிக்க சொல்லவும்.

அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியான் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் !

வெற்றி+மகிழ்ச்சி நமதே !!  
வாழ்க வளமுடன் !!!
AstroMarichettyவெள்ளி, 17 அக்டோபர், 2014

பஞ்சபட்சியை பற்றிய தகவல் அனைத்தும் இரண்டு பக்கத்தில்

              பஞ்சபட்சியை பற்றிய தகவல் அனைத்தும் இரண்டு பக்கத்தில்


ஆண்களின் ராசிப்படி அவர்களுக்கு பெண்களிடம் பிடிக்கும் அம்சம்கள்

                                      ஆண்களின் ராசிப்படி அவர்களுக்கு
                                       பெண்களிடம் பிடிக்கும் அம்சம்கள்

மேசம் :
வயிற்று மடிப்பு, கணுக்கால் முடி
ரிசபம் :
அடுப்பு மாதிரி இருக்குற இடுப்பு , தொப்புள், மெட்டி போட்ட கால்
மிதுனம் :
பின்னழகு, கருங்கூந்தல், நெற்றி
கடகம் :
அழகான பிறப்பு உறுப்பு, முகம் மற்றும் கவர்ச்சியான் கண்கள்
சிம்மம் :
எடுப்பான் தொடை, அழகான உதடுகள், சங்கு கழுத்து
கன்னி :
கால் முட்டி, அழகிய மார்புகள்
துலாம் :
அழகிய மார்புகள், கணுக்கால் முடி
விருச்சகம் :
மெட்டி போட்ட கால், அடுப்பு மாதிரி இருக்குற இடுப்பு, தொப்புள்
தனுசு :
கருங்கூந்தல், நெற்றி, பின்னழகு
மகரம்:
முகம் மற்றும் கவர்ச்சியான் கண்கள்,மேடான் பிறப்பு உறுப்பு
கும்பம் :
அழகான உதடுகள், சங்கு கழுத்து, எடுப்பான் தொடை
மீனம் :
அழகிய மார்புகள், கணுக்கால் முடி

பெயர் பட்சி காணும் முறை

பெயர் பட்சி காணும் முறை


27 நட்சத்திரங்களின் அதிதேவதைகள் :

27 நட்சத்திரங்களின் அதிதேவதைகள் :
1) உங்களின் நட்சத்திர அதிதேவதையை வணங்கலாம்.
2) எந்த பாவம் பிரச்சனையோ அந்த பாவ ஆரம்பமுனை நட்சத்திர அதிதேவதையை வணங்கலாம்.
உதாரணம் : 
3) தொழில் : 10 பாவ ஆரம்பமுனை நட்சத்திர அதிதேவதையை வணங்கலாம்.
4) பணவரவு : 2,11 பாவ ஆரம்பமுனை நட்சத்திர அதிதேவதையை வணங்கலாம்.
5) திருமணம் : 7 ம் பாவ ஆரம்பமுனை நட்சத்திர அதிதேவதையை வணங்கலாம்.
6) வழக்கு தீர, ஆரோக்கியம் பெற, நோய் தீர, 5, 11 ம் பாவ ஆரம்பமுனை நட்சத்திர அதிதேவதை.
7) தெசா நாதன் (அ) புத்தி நாதன் நின்ற நட்சத்திரத்தின் அதிதேவதையை வணங்கலாம்.

(picture காக நிறையா உழைப்பு இருக்கு, so நிறையா like & போடுங்க ! Share பன்னுங்க !

முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களா ? முப்பத்துமூன்று தேவர்களா ?


முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களா ?
முப்பத்துமூன்று தேவர்களா ?


ஆரிய சமாஜத்தை தோற்றுவித்த மஹரிஷி தயானந்த சரஸ்வதி அவர்கள் (1824-1883)
கூறும் விளக்கம். தேவர்கள் மொத்தம் 33 + பரமத்மா 1 = ஆக 34 ஆகும்.

(அஷ்ட வசுக்கள்)
1. பிரிதிவி
2. அப்பு
3. தேயு
4. வாயு
5. ஆகாயம்
6. சூரியன்
7. சந்திரன்
8. நட்சத்திரங்கள்
                                       (ஏகாதச ருத்ரர்)
                                        9. பிராணன்
                                        10. அபானன்
                                        11. வியானன்
                                        12. உதானன்
                                        13. ஸமானன்
                                        14. நாகன்
                                        15. கூர்மன்
                                        16. கிருபாகரன்
                                        17. தேவதத்தன்
                                        18. தனஞ்சயன்
                                        19. ஜீவாத்மா

( 12 மாதம் சஞ்சரிக்கும் 12 சூரியன்= 12 ஆதித்யர்) 
                    20. தத்ரு
                    21. சக்கரன்
                    22. அரியமான்
                    23. மித்திரன்
                    24, வருணன்
                    25. அஞ்சுவான்
                    26. இரணியன்
                    27. பகவான்
                    28. விவச்சுவான்
                    29. பூடன்
                    30. கவித்ரு
                    31. துவட்டன்
                    32. இந்திரன்
                    33. பிரஜாபதி
ஆக 33 தேவர்கள் + 1 (34 பாரமாத்மா) என்று கூறியுள்ளர்)

12 இராசிகளின் அடிபடை குணங்கள்

12 இராசிகளின் அடிபடை குணங்கள்


மேசம் :
குறிக்கோள் மிக்கவர், அவசரககாரர்.

ரிசபம் :
சகிப்பு தன்மை மிக்கவர், உற்பத்தியளர்

மிதுனம் :
பல்வேறு முகம் உள்ளவர், மாறும் தன்மையளர்.

கடகம் : 
உணர்ச்சி வசககாரர், பாதுகப்பானவர்.


சிம்மம் : 
வசிகரகாரர், வலிமையனவர்.
.
கன்னி :
விமர்சணககாரர், ஆராச்சியாளர்.

துலாம் :
ஒத்து போகும் குணம், பொது ஜன தொடர்பளர்.
விருச்சகம் : 
ஆழ்ந்து போகும் குணம், ஊடுருவும் தன்மையளர்.

தனுசு
திட்டமிடும் தன்மை, சரியக சிந்திபர்.

மகரம்
செயல் திறமை மிக்கவர், உழைப்பாளி.

கும்பம்
பற்றற்ற தன்மை, எவ்வகையுலும் சாதிப்பவர்.

மீனம்
தெளிவற்ற தன்மை, செயளில் தனி தன்மையாளர்.

உங்கள் பிறந்த தேதியும் அதிர்ஸ்ட ரத்தினமும்.

உங்கள் பிறந்த தேதியும் அதிர்ஸ்ட ரத்தினமும்.
(பொதுவான முறை 60% பலன் தரும்)


1, 10, 19, 28 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (சன் ஸ்டோன்) மாணிக்கம்.

2, 11, 20, 29 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (மூன் ஸ்டோன்) முத்து.
3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (கோல்டன் டோபஸ்) கனகபுஷ்பரகம்.

4, 13, 22, 31 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (கார்னெட்) கோமேதகம்.

5, 14, 23 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (பெரிடாட்) மரகத பச்சை.

6, 15, 24 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (ஜெர்கான்) வைரம்.

7, 16, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (டைகர் ஐ) வைடூரியம்.

8, 17, 26 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (டர்காயிஸ்) நீலபுஷ்பரகம்.

9, 18, 27 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள்
அணியவேண்டிய ரத்தினம் (ரெட் அகேட்) பவளம்.