சனி, 20 ஜூன், 2015

12 Rasi Ganapathi_12 ராசி கணபதி

உங்கள் காரியம் தடையின்றி வெற்றி பெற
அருள்பாளித்துஅதிர்ஷ்டம் அளிக்கும்
12 ராசிக்கான கணபதி உருவங்கள்
மற்றும் மந்திரங்கள்
(பக்தி கருதுகோள்)
ஒவ்வொருவருக்கும் கஷ்டம் வரும்போது
நினைவுக்கு வருபவர் கடவுள்
அந்த கடவுளுக்கு பல்லாயிரக்கணக்கான நாமங்கள்
பல்லாயிரக்கணக்கான அவதாரம் மற்றும் திருவுருவங்கள் உள்ளன.
நன் உடலில் உள்ள (மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அனகதம், விசுத்தி, ஆக்நா) எனும் 6 ஆதாரங்களில் மூலாதரமாக விளங்கும் கணபதிக்கு எண்ணற்ற உருவங்கள் உள்ளன அவற்றில் 32 திவ்ய வடிவங்கள் முக்கியமானவை. அதில் 12 ராசிக்கு நன்மை அளிக்கும் 12 திவ்ய உருவங்களை அந்தந்த ராசிகாரர்கள் அந்த திவ்ய உருவங்களை மனதில் தியானித்து மூலமந்திரம் சொல்லி வழிபட்டு உங்கள் செயல்களை தொடங்க சகல விக்னங்களும் நீங்கி அனைத்து காரியங்களிலும் வெற்றி பெறலாம் என்பது ஐதீகம்.
12 ராசி கணபதிக்கான மூல மந்திரங்கள்
1. மேஷம் இராசி / இலக்கிணம் : விக்ன கணபதி :
ஓம் கீம் கூம் கணபதயே நம: ஸ்வாஹா
2. ரிஷபம் இராசி / இலக்கிணம் : லக்ஷ்மி கணபதி :
ஓம் கம் ஸ்ரீம் ஸெளம்யாய லக்ஷ்மீ கணேச வரவரத
ஆம் ஹ்ரீம் க்ரோம் ஸர்வஜனம் மே வஸமானய ஸ்வாஹா !
3. மிதுனம் இராசி / இலக்கிணம் : த்விஜ கணபதி
ய: புஸ்தகாக்ஷகுண-தண்ட கமண்டலுஸ்ரீ
வித்யோதமாந-கரபூஷணமிந்து வர்ணம்
ஸ்தம் பேரமாநந-சதுஷ்டய- சோபமாநம்
த்வாம் ஸம்ஸ்மரேத் த்விஜகணாதி பதே ஸ தந்ய
4. கடகம் இராசி / இலக்கிணம் : வித்யா கணபதி :
ஓம் ஐம் வாக் கணபதயே ஸ்வாஹா
5. சிம்மம் இராசி / இலக்கிணம் : ஸிம்ஹ கணபதி
வீணாம் கல்பலதாம் அரிஞ்ச வரதம் தக்ஷே விதத்தே கரை: வாமே தாமரஸஞ்ச ரத்நகலசம்
ஸந்மஞ்ஜரீ சாபயம் ஸூண்டாதண்டலஸந் ம்ருகேந்த்ரவதந: ஸங்கேந்துகௌர:
ஸூப: தீவ்யத் ரத்ந நிபாம்ஸூகோ கணபதி: பாயாதபாயாத் ஸந:
6. கன்னி இராசி / இலக்கிணம் : ருணமோட்ச கணபதி :
ஓம் கணேச ருணம் சிந்தி வரேண்யம் ஹும் நம: பட்
7. துலாம் இராசி / இலக்கிணம் : நிருத்த கணபதி
ஓம் க்லௌம் ஜம் ஜம் ஜம் நம் நர்த்தனப்ரியாய
சிதம்பரானந்த தாண்டவாய கஜானனாய நம:
8. விருட்சகம் இராசி / இலக்கிணம் : உச்சிஷ்ட கணபதி :
ஓம் நமோ பகவதே ஏக தம்ஷ்ட்ராய ஹஸ்திமுகாய
லம்போதராய உச்சிஷ்ட மகாத்மனே
ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் கம் கே கே ஸ்வாஹா
9. தனுசு இராசி / இலக்கிணம் : பக்த கணபதி
நாளிகேராம்ர- கதளீ குடபாயாஸ- தாரிணம்
சரச்சந்த்ராய- வபுஷம் பஜே பக்தகணாதிபம்
10. மகரம் இராசி / இலக்கிணம் : வீர கணபதி :
ஓம் ஹ்ரீம் க்லீம் வீரவர கணபதயே வ : வ :
இதம் விச்வம் மம வசமானய ஓம் ஹ்ரீம் பட்
11. கும்பம் இராசி / இலக்கிணம் : விஜய கணபதி :
ஓம் க்லௌம் ஸ்ரீம் ஸர்வவிக்ன ஹந்த்ரே
பக்தானுக்ரஹ கர்த்ரே விஜயகணபதயே ஸ்வாஹா
12. மீனம் இராசி / இலக்கிணம் : யோக கணபதி :
ஓம் ஹம் ஸம் கம் பகவதே நித்யயோக யுக்தாய
ஸச்சிதானந்த ரூபிணே விநாயகாய நம:
இந்த மந்திரத்தை முழுமனதுடன் சொன்னால் 16 பேறும் பெற்று பேரானந்த பெருவாழ்வு வாழலாம். சகல நன்மையும் பெறலாம்
முயன்று பாருங்கள் !!!
வெற்றி+மகிழ்ச்சி நமதே !!
வாழ்க வளமுடன் !!!
AstroMarichetty